پیش‌بینی بورس برای فردا یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ / بازار فردا مثبت است یا منفی؟