مهرداد اسکویی از عکس شجریان می‌گوید / فیلمبرداری مستند «داستان عکس» آغاز شد