ایران به «ان‌پی‌تی» پایبند است اما آمریکا به برجام نبود