خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت /  احتمال اختصاص سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر