آخرین آمار کرونا در جهان؛ شمار مبتلایان به بیش از ۱۹۷ میلیون نفر رسید