در این مدت در سیستم مدیریتی استقلال افراد دلسوز حضور نداشتند / باید از دوستان و هم تیمی‌های خودمان کمک بگیریم