لحظه شلیک مستقیم خلافکار سابقه‌دار به پلیس شجاع گلپایگانی / فیلم