سی ان سی شیشهسیم و کابل سیمیاتاج گل ترحیمعایق الاستومری

ترافیک سنگین آزادراه کرج-قزوین به دلیل نصب بی‌موقع پل عابر پیاده / فیلم