اصلاح‌طلبان باید بگویند ما می‌خواهیم برای مملکت چه کاری انجام بدهیم / اگر درست بگویند وضعیتشان درست می‌شود