واکنش طالبان به شروط جامعه بین‌الملل برای به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان