ارائه راه ساده برای تشخیص آلزایمر توسط پژوهشگران سوئیسی