پوشش واکسیناسیون در استان‌های غربی مطلوب نیست / نگران کرونا در فصل سرما نباشید