ثبت شرکت ثبت برند و علامت تجاریحفاظ استیللامپ ادیسونیسیم و کابل سیمیا

اپل آیفون ۱۳ را با رنگ نارنجی تولید می‌کند