وقتی عکس گلزار و دایی با بازیگران زن باعث توقیف یک نشریه شد / عکس