آمار کرونا ۲ آبان ۱۴۰۰؛ ۱۷۱ فوتی و ۹۱۷۴ ابتلا / آخرین آمار انجام تست کرونا در کشور اعلام شد