ریزش رمزارزها پس از حمله رییس بانک مرکزی اروپا / قیمت ارزهای دیجیتالی ۲۷ شهریور ۱۴۰۰