نجات گوزن گرفتار در لاستیک خودرو پس از دو سال / فیلم