افت ۳۰ درصدی قیمت سیمان / وعده کاهش هر پاکت سیمان به ۲۵ هزار تومان چه شد؟