نشست خبری و جلسه شورای اداری استان اردبیل با حضور رئیسی / تصاویر