خاطره شنیدنی بازیگر ایرانی از سفرش به ایتالیا / فیلم