آغاز تمرینات استقلال خوزستان با بختیاری‌زاده از امروز