مناطق آسیب‌دیده از آتش‌سوزی جنگل‌ها را منطقه فاجعه اعلام کرده‌ایم