لحظه سوء قصد به جان نخست وزیر موقت مالی در نماز عید قربان / فیلم