ارزش سهام عدالت سقوط کرد / ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟