تصاویری تلخ و وحشتناک از سلاخی الاغ و اسب برای فروش در تهران / فیلم