اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نگرانی سازمان ملل نسبت به هرگونه حادثه برای نیروگاه زاپوریژیا