تعمیر لپ تاپدستمال الکلی ، پد الکلیکلید مینیاتوری زریرجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

بهره‌برداری از ۹ طرح عمرانی و خدماتی در کیش