برنامه پرسپولیس در عربستان تغییر کرد / منتفی شدن زیارت خانه خدا