آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …شکستن بادام پوست کاغذی

گیتی قاسمی در تله تئاتر