هشدار؛ وقوع گرد و غبار شدید در تهران تا ساعاتی دیگر