بازدید سرزده معاون اول رییس جمهور از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران