نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد