قتل مبهم پسر ۱۷ ساله در پمپ بنزین / فاطی چغر بی‌گناه است؟ + عکس