هلاکت ۶ تروریست داعشی در حمله هوایی ارتش عراق

هلاکت ۶ تروریست داعشی در حمله هوایی ارتش عراق