توزیع ۲۴۳ تن مرغ گرم در بازار آذربایجان غربی

توزیع ۲۴۳ تن مرغ گرم در بازار آذربایجان غربی