جشن تولد محمود احمدی نژاد با حضور جمعی از هواداران / تصاویر