خلاصه دیدار بسکتبال ایران ۶۶-۱۲۰ امریکا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو / فیلم