لحظه ورود رییس جمهور با خودروی تشریفات به اجلاس شانگهای / فیلم