۴۵۳ فوتی و ۱۸۰۲۱ ابتلای جدید کرونا / آمار بیماران بستری در ICU به ۶ هزار و ۹۸۱ نفر رسید