ستاد ملی کرونا یک نهادسازی برای نظام به شمار می‌رود / عامل اصلی ابتلا به این ویروس رعایت پروتکل‌های بهداشتی است