تقدیر نماینده ولی فقیه استان یزد از مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان