شناسایی ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت / جاماندگان چه زمانی سهام دریافت می‌کنند؟