دختر تهرانی نامادری‌اش را به خاطر اموال پدرش ربود / جزئیات