عطسه سبب تغییر زودگذر در ضربان قلب می‌شود

عطسه سبب تغییر زودگذر در ضربان قلب می‌شود