اینترنت ماهواره‌ای تا سال آینده به ایران می‌رسد / نباید ترس از فناوری نوین قدرتمند، مانع قانونگذاری شود