مذاکرات افغانستان و طالبان از ماه آینده میلادی از سر گرفته می شود