اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقدام تحسین برانگیز مردم پس از واژگونی کامیون حمل گوجه / فیلم