میزان کارایی خیره‌کننده دوز سوم واکسن فایزر اعلام شد