اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نشست رئیسی با سلطان عمان در کاخ العلم / فیلم