گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان با وزیرخارجه چین / سخنان مهم درباره قرداد ۲۵ ساله و واکسن کرونا مطرح شد